Přírodní Památka Piazzeta

 
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PIAZZETA

Přírodní památka Piazzeta je projektem na pomezí happeningu a výtvarné instalace, která probíhala od 25. června do 30. června na Piazzetě Národního divadla, dnes náměstí Václava Havla. Piazzeta se na pět dní proměnila v chráněnou přírodní památku, v níž se návštěvníci mohli zapojit do imaginativní hry a představit si, jak by mohla příroda proměnit strohé, kamenné náměstí. Součástí pětidenní akce byly i přednášky odborníků věnující se vztahu přírodní krajiny a města.

Vyhlášením Piazzetty za Přírodní památku se chceme ptát, kam pro nás příroda ve městě patří, jaké jsou její možné podoby a jak se sama hlásí o slovo i v na první pohled nehostinných místech.