Tomáš Dvořák: Obraz, který není určen pro lidské oko

O setkání

První setkání v rámci EDUC8PEOPLE proběhlo s Tomášem Dvořákem, teoretikem médií a pedagogem působícím na Katedře fotografie na FAMU. Jako téma jeho přednášky jsme po společné diskuzi vybrali „operativní obrazy“, tj. obrazy, generované algoritmy a umělou inteligencí nikoli za účelem uměleckého zobrazení reality, pobavení nebo informování lidského recipienta, ale spíše za účelem sledování, navigování. Operativní obrazy jsou pouze součástí operace, která probíhá bez účasti lidského provozovatele. Jsou to obrazy, které nejsou určené pro lidské oko, ale spíš pro „oko“ stroje. Příkladem takového obrazu je třeba záběr autonavigací řízeného vojenského dronu nebo záběry z bezpečnostních kamer. Jsou to obrazy, kterými nás „sledují“ stroje. 

V rámci tříhodinového semináře proběhla přednáška o operativních obrazech a společná debata nad přečtenými texty filmového režiséra Haruna Farockého, experimentálního fotografa Trevora Paglena a filmové režisérky Hito Steyerl.

Termín

24. 9. 2020 // Kafe Campus
Veřejný