Kalendář

Informace k představení We Love Shooting
Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nás všechny hluboce zasáhla a zarmoutila. Bohužel také dodala naší inscenaci We Love Shooting smutně aktuální konotace a její název může po šoku, kterým celá naše společnost prochází, pochopitelně vyvolat obavy či odpor. Záměrem naší inscenace však není propagovat zbraně a násilí, ale naopak nabídnout kritický pohled na široké téma obchodu se zbraněmi. Vznikla v březnu 2023 a je naším příspěvkem do diskuse, která nyní nabývá na ještě větší důležitosti a naléhavosti.