Educ8people

EDUC8PEOPLE je systém workshopů a přednášek, které spolek 8lidí pořádá pro ostatní i pro sebe. Semináře a setkání se často týkají mimodivadelních oblastí, jako jsou nová média, sociologie, psychologie, historie, antropologie a další vědy. 

EDUC8PEOPLE vychází z touhy po společném vzdělávání a inspirativním setkávání s lidmi mimo skupinu a rovněž z potřeby pečovat o vnitřní zdraví a dynamiku skupiny.

Setkávání v rámci EDUC8PEOPLE se dělí na veřejná a neveřejná. Veřejná slouží ke společnému setkání a debatám, neveřejná jsou určená především pro vnitřní potřeby skupiny.

Texty, které vzniknou v rámci EDUC8PEOPLE, si můžete přečíst v Zápisníku 8lidí.

Přednášky EDUC8PEOPLE pořádané v sezóně 2021/22 byly zaměřené na vztah České republiky a blízkého východu a s tím související obchod se zbraněmi. Tématicky na ně navážeme na podzim 2022. 

Tento cyklus přednášek je součástí procesu tvorby divadelního projektu Naše zbraně – spoluprácí divadelní skupiny 8lidí a umělce Jiřího Žáka. Projekt se zaměřuje na minulost i současnost českého zbrojního průmyslu. Sleduje historii českých zbraní jako prostředku pro vytváření diplomatických vztahů a jejich vývozu do blízkovýchodního regionu, zvláště pak Sýrie. Tvůrci*kyně budou skrze performativní možnosti divadla zkoumat vliv České republiky, malého semi-periferního státu uprostřed Evropy, na válečné konflikty současného světa.

Přednášky jsou pořádány ve spolupráci s galerií Display a za podpory MHMP.